KNHS-VNS

Aanvraag Evenement

Voordat een lidvereniging een Stedenontmoeting of ander evenement kan organiseren, moet dit officieel aangevraagd worden bij de Commissaris Nationaal door het formulier ‘Aanvraag evenement’ in te vullen en op te sturen. Het ingevulde formulier kan dan gestuurd worden naar: nationaal@studentenruiters.nl. Aanvragen die niet volledig worden ingevuld worden niet in behandeling genomen.

Download hier het formulier ‘Aanvraag Evenement’.

Aanvraag Nationaal Evenement

Meld je evenement online aan!

Inmiddels kun je evenementen ook online aanmelden. Gebruik daarvoor dit online formulier:

Aanvraag evenement nationaal

Garantiesubsidie

Het is mogelijk om garantiesubsidie aan te vragen. Als de vereniging garantiesubsidie wil
aanvragen, moet dit formulier  minimaal zes weken voor de start van de wedstrijd ingediend worden bij de
Penningmeester der KNHS-VNS. De Penningmeester dient minimaal vier weken voor de start van de
wedstrijd een uitspraak te doen over het accepteren danwel weigeren van de subsidieaanvraag.

Aanvraagformulier Garantiesubsidie

Wanneer verstuur je het formulier ‘Aanvraag  Evenement’?

Hieronder is te zien wanneer het formulier ‘Aanvraag Evenement’ binnen moet zijn, dan wel bevestigd wordt. Uitzonderingen op aanvragen kunnen gemaakt worden wanneer er bijvoorbeeld nog geen aanvragen voor een bepaalde maand binnen zijn. De volledige richtlijnen voor de SO-toewijzingsprocedure is te vinden in de reglementen.

Maand aanvraag Stedenontmoeting Maand bevestiging Stedenontmoeting Maand evenement Stedenontmoeting
Januari Februari Augustus
Februari Maart September
Maart April Oktober
April Mei November
Mei Juni December
Juni Juli Januari
Juli Augustus Februari
Augustus September Maart
September Oktober April
Oktober November Mei
November December Juni
December Januari Juli