KNHS-VNS

Het bestuur Nationaal

Het bestuur Nationaal bestaat uit een Dagelijks Bestuur (afkorting: DB) en een Algemeen Bestuur (afkorting: AB). Om verwarring te voorkomen wordt hieronder uitgelegd hoe het bestuur Nationaal nu precies is opgebouwd.

Bestuur Nationaal: Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal vijf personen om alle bestuursfuncties te bezetten. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Zij houdt toezicht op de wedstrijdagenda, maakt persberichten, zorgt voor het updaten van de reglementen en geeft advies. Zij organiseert daarnaast (samen met vrijwilligers) activiteiten en andere evenementen voor nationale studentenruiters. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris, Penningmeester en Commissaris Nationaal. Deze worden jaarlijks benoemd op de Algemene Leden Vergadering van de KNHS-VNS.

Dagelijks Bestuur 2020-2021

Voorzitter Linsey Manten voorzitter@studentenruiters.nl
Vicevoorzitter Eline Zandt vicevoorzitter@studentenruiters.nl
Secretaris Robin Visser secretaris@studentenruiters.nl
Penningmeester Heleen Scholtens penningmeester@studentenruiters.nl
Commissaris Nationaal Iris Haveman nationaal@studentenruiters.nl
Commissaris Internationaal Lisanne de Haas internationaal@studentenruiters.nl

Bestuur Nationaal: Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur en uit gewone leden. Elke bij de KNHS-VNS aangesloten studentenrijvereniging vaardigt naar het Algemeen Bestuur een lid af. Elke studentenrijvereniging kent hierdoor een belangenbehartiger binnen het Algemeen Bestuur en heeft op de Algemene Leden Vergadering dan ook een eigen stem. De studentenrijverenigingen hebben op deze wijze inspraak in het vormen en nemen van beslissingen met betrekking tot de afdeling Nationaal.

Algemeen Bestuur 2019-2020

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks bestuur zoals hierboven beschreven en uit de volgende afgevaardigden uit de studentenrijverenigingen.

AB-Lid Lidvereniging
Freek van der Veen ASR Blok
Olga Bruijniks TSR Cave ne Cadas
Imke van der Schoor ESRV Concorde
Stefan Maranus ASWR Hipac St. Joris
Megan Cornelisz USR Hippeia
Priscilla de Boer DRV Hippocampus
Imke Vredenburg NSR Hop
Angelo Verhoeven A.S.R. H.O.R.S.
Jolijn Esendam NSRV Jolly Jumper
Nikki Meekma RSR Marcroix
Iris Haveman GSPV Parafrid
Robin Visser VSR De Solleysel

De AB-leden zijn te bereiken via de contactgegevens van desbetreffende studentenrijvereniging die zij vertegenwoordigen.