KNHS-VNS

Het bestuur Nationaal

Het bestuur Nationaal bestaat uit een Dagelijks Bestuur (afkorting: DB) en een Algemeen Bestuur (afkorting: AB). Om verwarring te voorkomen wordt hieronder uitgelegd hoe het bestuur Nationaal nu precies is opgebouwd.

Bestuur Nationaal: Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal vijf personen om alle bestuursfuncties te bezetten. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Zij houdt toezicht op de wedstrijdagenda, maakt persberichten, zorgt voor het updaten van de reglementen en geeft advies. Zij organiseert daarnaast (samen met vrijwilligers) activiteiten en andere evenementen voor nationale studentenruiters. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris, Penningmeester en Commissaris Nationaal. Deze worden jaarlijks benoemd op de Algemene Leden Vergadering van de KNHS-VNS.

Dagelijks Bestuur 2017-2018

Voorzitter Eline Schutte voorzitter@studentenruiters.nl
Vicevoorzitter Patricia van der Groen vicevoorzitter@studentenruiters.nl
Secretaris Renee Meijer secretaris@studentenruiters.nl
Penningmeester Jette de Vos penningmeester@studentenruiters.nl
Commissaris Nationaal Linsey Manten nationaal@studentenruiters.nl
Commissaris Internationaal Rik Doppen internationaal@studentenruiters.nl

Bestuur Nationaal: Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur en uit gewone leden. Elke bij de KNHS-VNS aangesloten studentenrijvereniging vaardigt naar het Algemeen Bestuur een lid af. Elke studentenrijvereniging kent hierdoor een belangenbehartiger binnen het Algemeen Bestuur en heeft op de Algemene Leden Vergadering dan ook een eigen stem. De studentenrijverenigingen hebben op deze wijze inspraak in het vormen en nemen van beslissingen met betrekking tot de afdeling Nationaal.

Algemeen Bestuur 2016-2017

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks bestuur zoals hierboven beschreven en uit de volgende afgevaardigden uit de studentenrijverenigingen.

AB-Lid Lidvereniging
Carin Verbakel ASR Blok
Joey van Tatenhove TSR Cave ne Cadas
Maartje Pontier ESRV Concorde
Floor Lassche ASWR Hipac St. Joris
Monica Bootsma USR Hippeia
Marjolijn Regtuit DRV Hippocampus
Eline Schutte NSR Hop
Marguérite van der Spek A.S.R. H.O.R.S.
Samantha Maynard NSRV Jolly Jumper
Suzanne Koene RSR Marcroix
Emma Ruiter GSPV Parafrid
Emma van Wijk VSR De Solleysel

De AB-leden zijn te bereiken via de contactgegevens van desbetreffende studentenrijvereniging die zij vertegenwoordigen.