KNHS-VNS

Contactgegevens

Via onderstaande contactgegevens kunt u in contact komen met het Dagelijks Bestuur van de KNHS-VNS Nationaal. Voor algemene zaken kunt u contact opnemen via info@studentenruiters.nl. Voor zaken betreffende een specifiek bestuurslid kunt u een mail sturen naar het mailadres van betreffend bestuurslid.

KNHS-VNS

Naam vereniging KNHS-Vereniging Nederlandse Studentenruiters
Rabobank NL77 RABO 011 333 99 68
KvK Oost Nederland 08169012
Website www.knhs-vns.nl
E-mail info@studentenruiters.nl

KNHS-VNS Nationaal

Voorzitter Linsey Manten voorzitter@studentenruiters.nl
Vicevoorzitter Tori van Dijk vicevoorzitter@studentenruiters.nl
Secretaris Robin Visser secretaris@studentenruiters.nl
Penningmeester Jette de Vos penningmeester@studentenruiters.nl
Commissaris Nationaal Iris Haveman nationaal@studentenruiters.nl
Commissaris Internationaal Rik Doppen internationaal@studentenruiters.nl

KNHS-VNS Internationaal

Functie Naam
Voorzitter Rik Doppen
Secretaris Daphne Postma
Penningmeester Mark Beltman
National Responsible Anna Bohnenkamp
PR Marcia Dominicus
E-mail internationaal@studentenruiters.nl