Dagelijks bestuur der KNHS-VNS

Bestuur 2022-2023

Het bestuur Nationaal bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Om verwarring te voorkomen wordt hieronder uitgelegd hoe dit is opgebouwd.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal vijf bestuursleden om alle bestuursfuncties te bezetten. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Zij zijn houden toezicht op de statuten en reglement, op de wedstrijdagenda en voorzien lidvereniging van informatie en advies. Daarnaast organiseren zij activiteiten en andere eventuele voor studentenruiters.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris, Penningmeester en Commissaris Nationaal en Commissaris Internationaal. Deze worden jaarlijks benoemd op de Algemene Leden Vergadering van de KNHS-VNS.

KNHS-VNS Logo

Dagelijks bestuur 2022-2023

Voorzitter Iris Haveman

Vicevoorzitter Eline Zandt

Secretaris Yasha de Jong

Penningmeester Heleen Scholtens

Commissaris Nationaal Megan Cornelisz

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur der KNHS-VNS bestaat uit één afgevaardigd lid van alle lidverenigingen. Dit wordt ook wel AB-lid genoemd. Zij vertegenwoordigen de lidverenigingen. Daarnaast nemen zij input vanuit hun eigen vereniging mee naar de AB-werkdagen en ALV’s van de KNHS-VNS. Ook het Algemeen bestuur wordt benoemd tijdens de jaarlijkse ALV.

Logo Lidvereniging ASR BLOK

Faye van Rijn

Logo lidvereniging TSR Cave ne Cadas

Pauline Schuba

Logo lidvereniging ESRV Concorde

Frisco Stienstra

Logo lidvereniging AWST Hipac St Joris

Marlies Vrijenhoek

Helen Webb

Logo lidvereniging DRV Hippocampus

Jetske Bonenkamp

Imke Vredenberg

logo ASR Hors

Roos Overdevest

Jolijn Esendam

Yannemique van Eijk

Logo lidvereniging GSPV Parafrid

Autumn George

Logo lidvereniging VSR De Solleysel

Sem Elsing