KNHS-VNS

Lid worden?

Studentenrijverenigingen

De KNHS-VNS zet zich in voor alle aangesloten studentenrijverenigingen in Nederland. Wil je als hippische vereniging lid worden van de KNHS-VNS, dan dien je in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen:

  • De vereniging staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel of valt statutair onder een studentengezelligheidsvereniging.
  • De statuten en reglementen van de vereniging zijn niet in strijd met die van de KNHS-VNS.
  • Het aantal studentenruiters onder de leden van de vereniging dient minimaal 75% te zijn.

Heeft jouw hippische vereniging interesse in lidmaatschap van de KNHS-VNS, neem dan contact met ons door te mailen naar info@studentenruiters.nl

Studentenruiters

Studentenruiters zijn ruiters die aan de volgende eisen voldoen:

  • De ruiter staat als student (hieronder vallen ook promovendi) ingeschreven voor een opleiding aan een Nederlandse bij wet erkende universiteit of een Nederlandse bij wet erkende instelling van Hoger Beroeps Onderwijs
  • De ruiter is niet ouder dan 30 jaar op 1 januari van het lopende collegejaar.

Om een nieuwe nationale studentenruiter aan te melden ga je naar formulier nieuwe nationale studentenruiter.

De KNHS-VNS ziet graag dat de studentenruiters lid worden van een van de vele aangesloten studentenrijverenigingen. Mocht er geen studentenrijvereniging bij jou in de buurt zijn, maar wil je wel graag lid worden van de KNHS-VNS, neem dan contact met ons op door te mailen naar nationaal@studentenruiters.nl