KNHS-VNS

Nieuwsbrief

De laatste ontwikkelingen in de wereld van de nationale en internationale studentenruiters worden vastgelegd in een maandelijkse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt eenmaal per maand, met uitzondering van juli en augustus, op de tweede maandag van de maand naar alle studentenruiters in Nederland verstuurd. Onderwerpen die in de nieuwsbrieven voorbij komen zijn onder andere: wedstrijden, agenda, verslagen, ontwikkelingen in het bestuur en ontwikkelingen in de media.

De verantwoordelijkheid van de nieuwsbrief ligt bij de Vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur Nationaal en bij de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur Internationaal. Deze proberen de nieuwsbrieven zo accuraat mogelijk op te stellen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de nieuwsbrieven. Zijn er op- of aanmerkingen met betrekking tot de nieuwsbrieven in het algemeen of met een bepaalde publicatie? Dan kan er contact opgenomen worden via vicevoorzitter@studentenruiters.nl, internationaal@studentenruiters.nl of het contactformulier.

Hieronder is de meest recente nieuwsbrief te openen.

Nieuwsbrief 25 April 2020

Voor eerdere versies van nieuwsbrieven kan het Archief nieuwsbrieven geraadpleegd worden.