KNHS-VNS

Startgerechtigdenlijst

In de startgerechtigdenlijst wordt van iedere studentenruiter bijgehouden welke resultaten hij/zij heeft behaald. Bij opgave voor een Stedenontmoeting wordt middels de startgerechtigdenlijst gecontroleerd of de studentenruiter gerechtigd is in betreffende rubriek te starten. Studentenruiters die voor het eerst aan een Stedenontmoeting gaan deelnemen, dienen een formulier in te vullen (aanmelden nationale studentenruiter) en op te sturen naar de Commissaris Nationaal. Na controle worden ze opgenomen in de startgerechtigdenlijst. In deze lijst staan alleen studentenruiters die lid zijn van een nationale studentenruitervereniging.

De startgerechtigdenlijst is hier als bestand te downloaden:

2022.02.21 Startgerechtigdheden tot en met SO Blok (laatste update 21.02.2022)

De startgerechtigdenlijst wordt zo accuraat mogelijk bij gehouden. Mochten er echter fouten zitten, neem dan contact op met de Commissaris Nationaal via het contactformulier of via nationaal@studentenruiters.nl