Contact

Heb je een algemene vraag? Stuur dan een e-mail naar info@studentenruiters.nl. Indien je een vraag hebt die specifiek gericht is op één van de leden van het Dagelijks Bestuur, dan kun je hieronder vinden welk e-mailadres je moet hebben.


Voorzitter

Vicevoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Commissaris Nationaal

Iris Haveman

Jetske Bonenkamp

Yasha de Jong

Heleen Scholtens

Megan Cornelisz