Dagelijks bestuur

Bestuur 2022-2023

Het bestuur Nationaal bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Om verwarring te voorkomen wordt hieronder uitgelegd hoe dit is opgebouwd.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal vijf bestuursleden om alle bestuursfuncties te bezetten. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Zij zijn houden toezicht op de statuten en reglement, op de wedstrijdagenda en voorzien lidvereniging van informatie en advies. Daarnaast organiseren zij activiteiten en andere eventuele voor studentenruiters.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris, Penningmeester en Commissaris Nationaal en Commissaris Internationaal. Deze worden jaarlijks benoemd op de Algemene Leden Vergadering van de KNHS-VNS.

KNHS-VNS Logo

Voorzitter

Vicevoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Commissaris Nationaal

Iris Haveman

Jetske Bonenkamp

Yasha de Jong

Heleen Scholtens

Megan Cornelisz


Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur der KNHS-VNS bestaat uit één afgevaardigd lid van alle lidverenigingen. Dit wordt ook wel AB-lid genoemd. Zij vertegenwoordigen de lidverenigingen. Daarnaast nemen zij input vanuit hun eigen vereniging mee naar de AB-werkdagen en ALV’s van de KNHS-VNS. Ook het Algemeen bestuur wordt benoemd tijdens de jaarlijkse ALV.

A.S.R. BLOK
Faye van Rijn
T.S.R. Cave ne Cadas
Pauline Schuba
Logo van lidvereniging E.S.R.V. Concrode
Friso Stienstra
Logo van lidvereniging A.W.S.R. Hipac St. Joris
Marlies Vrijenhoek
Logo van lidvereniging U.S.R. Hippeia
Helen Webb
Logo van lidvereniging D.R.V. Hippocampus
Jetske Bonenkamp
Logo van lidvereniging N.S.R. HOP
Imke Vredenberg
Logo van lidvereniging A.S.R. HORS
Roos Overdevest
Logo van lidvereniging N.S.R.V. Jolly Jumper
Jolijn Esendam
Logo van lidvereniging R.S.R. Marcroix
Yannemique van Eijk
Logo van lidvereniging G.S.P.V. Parafrid
Autumn George
Logo van lidvereniging V.S.R. "De Solleysel"
Sem Elsing