Vacature Secretaris der KNHS-VNS 2016-2017

Het Dagelijks Bestuur van de KNHS-VNS gaat aankomend academisch jaar gefaseerd afscheid nemen van enkele bestuursleden. Daarom zijn wij, vanaf heden op zoek naar een nieuwe Secretaris. Hieronder is een omschrijving van de taken van de Secretaris binnen ons bestuur te vinden. Mocht je interesse hebben om samen met ons aankomend jaar KNHS-VNS-bestuur te draaien, stuur dan een mail naar voorzitter@studentenruiters.nl. Voeg een korte motivatie toe waarin je uitlegt waarom je wil solliciteren, een beschrijving van hoe jij functioneert als bestuurslid en eventuele ervaring die je al eerder hebt opgedaan met betrekking tot het draaien van een bestuur of commissie.

De Secretaris der KNHS-VNS

De Secretaris van het Dagelijks Bestuur notuleert tijdens alle vergaderingen (DB, AB en ALV) en draagt zorg voor de in- en uitgaande post. Daarbij hoort ook het versturen van uitnodigingen, de nieuwsbrief en het rondmailen van mededelingen. Ook de ledenadministratie ligt in handen van de Secretaris. Verder houdt de Secretaris een archief bij, met daarin belangrijke documenten, notulen en in- en uitgaande post. Tenslotte stelt de Secretaris aan het einde van het bestuursjaar het jaarverslag op.

Het Dagelijks Bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand, waarbij de Secretaris geacht wordt te notuleren. Overige uren met betrekking tot deze functie bedragen ongeveer één á twee dagen in de maand. Daarnaast wordt er van ieder bestuurslid verwacht enkele malen als vertegenwoordiger op Steden Ontmoetingen te functioneren. Dit zal gemiddeld één keer per drie Steden Ontmoetingen zijn. Het toekennen van vertegenwoordigers gebeurt in overleg met alle bestuursleden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van ieder lid. Als vertegenwoordiger ben je gedurende een Steden Ontmoeting verantwoordelijk voor het controleren of de paarden goed worden losgereden en geschikt zijn voor de desbetreffende categorie, tel je de protocollen en stel je de klassementen op. Het is uitdagend werk, waarbij je met mensen van alle verenigingen in contact komt.

Wanneer er in het Dagelijks Bestuur een plek vrij komt wordt er eerst gekeken of er geschoven moet worden met huidige bestuursleden. Zij hebben voorrang op de vrijkomende functie, daarna wordt er pas gezocht naar andere studentenruiters die mogelijk de vrijkomende functies willen bekleden. Omdat het Dagelijks Bestuur niet vaak bijeenkomt en het vertegenwoordigen gedurende Steden Ontmoetingen erg veelzijdig is, duurt de inwerkperiode wat langer dan gebruikelijk is bij verenigingen. Het KNHS-VNS-bestuur is om deze redenen opzoek naar mogelijke kandidaten die langer dan één jaar bestuur willen doen, regelmatig Steden Ontmoetingen bezoeken, enkele jaren rijervaring hebben en bestuurservaring hebben en/of in commissies hebben gezeten.

Mocht je interesse hebben in deze positie, laat het ons dan voor 1 juli 2016 weten!