Startgerechtigdheid

In de startgerechtigdenlijst wordt van iedere studentenruiter bijgehouden welke resultaten hij/zij heeft behaald. Bij opgave voor een Stedenontmoeting wordt middels de startgerechtigdenlijst gecontroleerd of de studentenruiter gerechtigd is in betreffende rubriek te starten. Studentenruiters die voor het eerst aan een Steden ontmoeting  gaan deelnemen, dienen een formulier in te vullen en op te sturen naar de Commissaris Nationaal. Na controle worden ze opgenomen in de startgerechtigdenlijst. In deze lijst staan alleen studentenruiters die lid zijn van een nationale studentenrijvereniging.